คณะพยาบาลศาสตร์ มีการให้บริการที่พักสำหรับนักศึกษาพยาบาลดังนี้

1. หอพักนักศึกษาพยาบาลอาคาร 1    เป็นหอพัก 4 ชั้น  มีห้องพักจำนวน 134 ห้อง แบ่งเป็น

1.1 หอพักนักศึกษาชาย  มี 13 ห้อง   พักห้องละ 3 คน รวมรับนักศึกษาชายได้ 39 คน

1.2 หอพักนักศึกษาหญิง มี  119  ห้อง   พักห้องละ 3 คน มี  72 ห้อง

    พักห้องละ 6  คน  มี 47  ห้อง    รวมรับนักศึกษาหญิงได้  498  คน

กำหนดเวลา ปิด – เปิด หอพัก  06.00 – 22.00 น.   

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่เวรอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง   

มีระบบกล้อง วงจรปิด ประตูคีย์การ์ด  ห้องบริการพยาบาล พร้อมร้านค้าสวัสดิการ

ร้านสะดวกซื้อ บริการ 24 ชั่วโมง  

ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักรีด  ร้านเสริมสวย  ร้านพิมพ์งาน ร้านเย็บผ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 - 945 -026

 

2.หอพักในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 15:58:43

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145