พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7  


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และ ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 17/05/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145