มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.  


รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการผู้อำนวยการด้านการบริหาร และ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 12/07/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145