ศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU : Smart City – Clean Energy
ศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU : Smart City – Clean Energy  

คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU : Smart City – Clean Energy พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร รองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นคณะแห่งพลังงานสะอาด รักษ์พลังงาน และ รักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
 
  ปรับปรุงล่าสุด 05/10/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145