พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัด) สาขาสวนดอก
พิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัด) สาขาสวนดอก  


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำกัด) สาขาสวนดอก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดำเนินการและคณะ ให้การต้อนรับ สำนักงานเดิมให้บริการ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ย้ายมาบริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์อาคารหอพักพยาบาล 9 (MED FOOD COURT) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

 

  ปรับปรุงล่าสุด 08/10/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145