ปรึกษาหารือการเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" 
ปรึกษาหารือการเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"   


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 09/10/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145