รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี รับปีจอ 2561
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี รับปีจอ 2561  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2561 "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี รับปีจอ 2561" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร (สมัยที่ 5) กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นพื่อสังสรรค์ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีได้มีโอกาสออกกำลังกายจากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะฯ ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษาพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 05/01/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145