ผู้แทนหน่วยงานเข้าคารวะขอพรปีใหม่ 2561 จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้แทนหน่วยงานเข้าคารวะขอพรปีใหม่ 2561 จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากกลุ่มวิชาการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 

  ปรับปรุงล่าสุด 10/01/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145