ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยสวมชุดพื้นเมืองที่สวยงาม ในแนวคิดอนุรักษ์สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 722 ปี๋สะหรีปี๋ใหม่แก้ว งามผ่องแผ้วล้านนาเมืองเจียงใหม่ เพื่อดำรงสืบทอดวัฒนธรรมแบบล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เริ่มต้นขบวนจากบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ ผ่านตลาดสันป่าข่อย สู่สะพานนวรัฐ มุ่งตรงไปยังประตูท่าแพ และ สิ้นสุดขบวนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
 
  ปรับปรุงล่าสุด 21/06/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145