ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2018 (ทุนส่วนตัว)
 

ด้วย Kansai University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2018 (ทุนส่วนตัว) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php  

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

ปรับปรุงล่าสุด 7/11/2560 12:25:45
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145