Euraxess ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย สมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
 

ด้วย Euraxess ASEAN ได้ส่งรายชื่อทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังรายละเอียดแนบ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://euraxess.ec.europa.eu หรือ สามารถติดต่อและสมัครได้โดยตรงที่ E-mail: asean@euraxess.net 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ปรับปรุงล่าสุด 7/11/2560 12:31:56
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145