ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO)
 

ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP IS) ได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และกำหนดการรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจทราบ (เอกสารแนบ)   และหากนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

ปรับปรุงล่าสุด 8/11/2560 10:20:07
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145