ประชาสัมพันธ์ Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
 

ด้วย Kagawa University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับช่วงเดือนเมษายน 2561 ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

ปรับปรุงล่าสุด 8/11/2560 10:29:30
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145