ประชาสัมพันธ์ Summer Session in East Asia Studies and Japanese Language 2018
 

ด้วย Sophia University ประเทศญีี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 กำหนดจัดใน 2 ช่วง คือ 

     Summer Session I:  4-29 มิถุนายน 2561     กำหนดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2561
     Summer Session II: 2-27 กรกฎาคม 2561   กำหนดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

     - 210,000 เยน สำหรับการลงทะเบียนเรียน East Asian Studies Program 3 วิชา และ Japanese Language Course & Japanese Language and Culture
     - 190,000 เยน สำหรับการลงทะเบียนเรียน East Asian Studies Program 2 วิชา และ apanese Language Course only 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ อาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ด้วยตนเอง และ SU จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปรับปรุงล่าสุด 23/11/2560 9:59:50
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145