ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยแยกตามมหาวิทยาลัย ณ เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมในไลน์กรุ๊ปแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย   คลิกดูรายชื่อนักศึกษา

หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษานำสำเนาหนังสือเดินทางมาส่งให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 4 เพื่อใช้สำหรับจองตั๋วเครื่องบิน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 

ปรับปรุงล่าสุด 11/9/2561 9:34:15
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145