อ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย จาก วช.
Receiving Certification to be an Official Research Trainer from National Research Council of Thailand
 

          อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" (Thailand Research Expo 2560) " วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

     

ปรับปรุงล่าสุด 3/11/2560 15:41:15
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145