เสวนาวิจัยประจำเดือนสิงหาคม 2560: ประสบการณ์วิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต
Research Seminar August 2107: Research Dissertation Experiences
 

     คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนสิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตวดี เหรียญทอง เป็นวิทยากรเสวนาวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์วิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อ "ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว" ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว

     

 

     

ปรับปรุงล่าสุด 3/11/2560 15:41:20
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145