เสวนาวิจัยประจำเดือนธันวาคม 2560 (2) : หลักการเขียนโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ
 

     คณะกรรมการดำเนินการการส่งเสริมด้านการวิจัย จัดเสวนาวิจัยประจำเดือนธันวาคม 2560 (2) : หลักการเขียนโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ" ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น  2  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

     

     

     

ปรับปรุงล่าสุด 7/1/2561 15:32:17
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145