การสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560
 

      คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมมนาคณะกรมการฯ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Update in International Guidelines and Regulation, and Special Ethical Issues” วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการพิจารณาโครงการวิจัยให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 26 คน

 

 

     

     

ปรับปรุงล่าสุด 8/1/2561 17:24:48
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145