การบรรยายพิเศษ เรื่อง Launching for Publication in International Journal
 

      คณะกรรมการดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Launching for Publication in International Journal" ภายใต้โครงการ Manuscript Writing Workshop 2018 โดยมี Prof. Dr.Susan Turale ตำแหน่ง Editor for International Nursing Review, the official journal of the International Council of Nurses, Switzerland เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาในการจัดทำบทความวิชาการ ในระหว่างวันที 22-23 มีนาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     

     

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 1

เอกสารประกอบการบรรยาย 2

ปรับปรุงล่าสุด 22/3/2561 13:44:15
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145