โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP
 

        คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP” สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และบุคลากรที่ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 8/7/2561 13:58:17
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145