ประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Sigma Theta Tau Thailand Chapter: Phi Omega at-Large, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) ในระหว่างวันที่   3 - 4 กุมภาพันธ์  2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/transcultural2014

          สำหรับท่านที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/transcultural2014 และสามารถส่งผลงานได้ที่ research@it.nurse.cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556

 
ข่าวจาก อัมพิกา สุวรรณบุตร   ปรับปรุงล่าสุด 10/6/2557 15:28:57
<< กลับหน้าหลัก