บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ CMU e-Learning KC-Moodle

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบมากกว่า 2,100 กระบวนวิชา และจำนวนสื่อออนไลน์มากกว่า 200 บทเรียน ภายใต้ชื่อ CMU e-Learning KC-Moodle ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างสมบูรณ์เช่น ระบบติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมวิธีการใช้งานระบบ ปีละ 2 ครั้ง ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการอบรมการใช้งานระบบนอกสถานที่ตามความต้องการ อีกทั้งยังมีบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์ที่ต้องการเปิดกระบวนวิชา รวมถึงบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่พบปัญหาการใช้ระบบ ภายในระบบมีบทเรียนฟรีออนไลน์มากกว่า 100 บทเรียน
 

ข่าวประกาศ

ประกาศ!! การเข้าเรียน e-Learning ภาค 3/2561

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2561 จะสามารถเข้าใช้งาน e-Learning ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

2. กรุณาอ่านวิธีการเข้าใช้งานหน้าเว็บ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่ออาจารย์เจ้าของวิชา


ผู้ดูแลระบบ: ธนากรณ์ ทำการดี; Tel: 053-949163, Line: Tanagorn_o