เนื่องจากการระบาดของ coronavirus
และเพื่อความปลอดภัย และเป็น good PH practice

วิทยากรและผู้จัด ขอเลื่อนการอบรม
GRADE guideline development workshop

จากเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564
"เป็น 26-28 ตุลาคม 2565"

ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยประการใด
โทรกลับได้ที่ คุณเฉลิมพล 053-945033

 

Dear all,

Welcome to the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Guideline development workshop. During the workshop, the guideline development process, the GRADE Approach to grading the quality of evidence and making recommendations, Preparing and using the ETD Framework will be focus of learning. We also will work in the small group to get familiar with the software and each important process of guideline development.

You can download the agenda from link we provided. We ask you for your active participation during the workshop.

Please do remember to bringyour laptop if possible with the downloaded material (link provided) and install the google CHROME browser on your laptop sothatyou can use the software together Please create a user accountin GRADE's software:GRADE pro,after installing googlechromeon your laptop.

Please note that there is a workshop handout that we will work through (will be made available before the workshop). Those resources are only needed during the workshop. Before, the guideline development workshop, you might be needed to read the accompanying 4 articles published in the British Medical Journal in 2008 and the Journal of Clinical Epidemiology provide a description of GRADE concepts - this material is meant as background for you to understand the GRADE approach. The first of these articles describes the general overview of the GRADE approach, the second deals with the assessment of the quality of evidence, and the third and fourth provide guidance on deciding about the strength of recommendations. These four articles are provided at the link of the material.

We are looking forward to seeing you in Ching Mai Thailand.

GRADE Guideline Development Workshop

Objectives:

1. Understand Evidence to Decision making processes in guideline development.
2. Understand the relevance of evidence profiles and summary of findings tables in the guideline development process.
3. Experience the official GRADE (www.gradepro.org) Guideline Development Software.
4. Identify different ways to use and implement the GRADE methodology for assessing evidence and developing recommendations.
5. Understand key components of the guideline production process including issues around adoption, adaptation and new development focusing on issues such as the question formulation, guideline group, the evidence, developing the recommendations.
6. Formulate guideline and other healthcare questions.
7. Identify patient important outcomes.
8. Follow the GRADE approach to evaluate the quality of the evidence.

Speakers

Prof. Holger Schünemann
1. Prof. Holger Schünemann, MD, PhD, FRCP(C) Chair, Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact, Director, Cochrane Canada, & McGRADE Centre, McMaster University, Canada.
Assoc. Prof. Patraporn Tungpunkom
2. Assoc. Prof. Patraporn Tungpunkom, Director, TCEBH: JBI EC, Faculty of Nursing, Chiang Mai University.
Assoc. Prof. Wanchai Leartrattanawilart
3. Assoc. Prof. Wanchai Lertwatthanawilat, Faculty of Nursing, Chiang Mai University.

Gallery

Contact us

Thailand Centre for Evidence Based Health Care: A JBI Center of Excellence, Faculty of Nursing, Chiang Mai University,
110 Inthawarorose Road, Sriphum District, Amphur Muang, Chiang Mai, 50200, Thailand

Email : thailandjbc@gmail.com

Phone : +66-87-183-9302