แจ้งการชำระเงิน / Payment Submit


     *สำหรับตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยืนยันการชำระเงิน


ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : Nurse CMU Run

@Line

063-6242262