ประเภทการวิ่ง

ฟันรัน

ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร


เหรียญ

BIB

 

 

มินิมาราธอน

ระยะทาง 11 กิโลเมตร


เสื้อ

BIB

เหรียญ*

(สำหรับผู้เข้าเส้นชัย)

วีไอพี

ระยะทาง 3.5 หรือ 11 กิโลเมตร


เสื้อ

BIB

เหรียญ + ถ้วยรางวัล

(สำหรับทุกท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนภายนอก
4. เพื่อสมทบทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ขอขอบคุณ WeTV

กติกาการแข่งขัน / Rules


ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : Nurse CMU Run

@Line

063-6242262