การแบ่งรุ่นและถ้วยรางวัล
ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : Nurse CMU Run

@Line

063-6242262