การแบ่งรุ่นและถ้วยรางวัล
ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์
ขนาดเสื้อและเหรียญรางวัล
กำหนดการจัดงาน
ขั้นตอนการสมัคร
เส้นทางวิ่ง

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : Nurse CMU Run

@Line

063-6242262