ประกาศ / Information


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในงาน NURSE CMU RUN

 

ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 

แล้วพบกันวันงาน

 

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : Nurse CMU Run

@Line

063-6242262