มุมการศึกษา

 • ภาพกิจกรรม! อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Toho University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ณ คณะพยาบาลศาตร์ มช.
 • ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้
 • ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Taipei Medical University เขตปกครองพิเศษไต้หวัน
 • ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น
 • ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
 • ภาพกิจกรรม! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ Tzu Chi University of Science and Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน

 • FON CMU

  Faculty of Nursing, Chiang Mai University

  Faculty of Nursing, CMU.
  110/406 Inthawaroros road, SriPhum District, Chiang Mai
  Thailand, 50200

  Tel. 053-935024 Fax. 053-217145