โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561  

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน”เกษียณสร้างสุข” รุ่นที่ 2 / 2561 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
  ปรับปรุงล่าสุด 13/06/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145