ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

FON Facebook     YouTube  twitter line

 

 

ติดต่อ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. +66 53 935024
โทรสาร +66 53 217145

 

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. +66 53 935045
email : guggig342@gmail.com

 
ปรับปรุงล่าสุด 5/1/2565 15:03:53

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145