มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.  


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ รับมอบเงินจำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จาก คุณไพบูลย์ หาญดำรงศักดิ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ  จันทร์ประสิทธิ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 12/07/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145