เยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ
เยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ  


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ Ronald R. O’Donnell, Ph.D. Clinical Professor, Arizona State University, College of Health Solutions ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯ และ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 

  ปรับปรุงล่าสุด 13/11/2017
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145