พิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค  
พิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค    

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
  ปรับปรุงล่าสุด 13/11/2017
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145