กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561  

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน วิทยากรรับเชิญได้รับเกียรติจากชมรมผู้สูงอาวุโสสัมพันธ์ของคณะฯ ณ ห้องพักผ่อนอาจารย์และบุคลากร อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
 
  ปรับปรุงล่าสุด 10/04/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145