สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ดาวน์โหลด  
ตารางสอน-ตารางสอบ ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
มช. 19 แบบคำร้อง 0000000000000000000000000000000000000000000

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด  
ตารางสอนปี 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนปี 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนปี 3 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนปี 4 ปีการศึกษา 2562
Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Block Rotation ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Block Rotation ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Class Schedule for 1st year International Students Academic Year 2019
Class Schedule for 2nd year International Students Academic Year 2019
Class Schedule for 3rd year International Students Academic Year 2019
Class Schedule for 4th year International Students Academic Year 2019
Block Rotation for 3rd year International Students Academic Year 2019
Block Rotation for 4th year International Students Academic Year 2019  
Class Schedule for 2nd year International Students (CDU) Academic Year 2019
Class Schedule for 3rd year International Students (CDU) Academic Year 2019
สรุป สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักศึกษา (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2562
B.N.S. International students name list Academic Year 2019
มช.19  แบบคำขอทั่วไป/CMU.19  Request Form
   

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.   แบบคำร้องต่างๆ 

(คลิกที่นี่ >>)  

https://qrgo.page.link/d1zTQ

2.   หนังสือราชการกระบวนการวิจัย

(คลิกที่นี่ >>)

https://qrgo.page.link/rxNeN

3.   FlowChart ขั้นตอนการวิจัย

(คลิกที่นี่ >>)

https://qrgo.page.link/t1s1Q

ภาพตัวอย่าง "หน้าจอเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว"

 

**  หมายเหตุ     หนังสือราชการทุกฉบับ จะต้องใช้อักษร Th sarabun  (PSK/T๙) เท่านั้น
                        และควรแก้ไขให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้
                        ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ หากเกินควรจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม


                  ดาวน์โหลด   >>>>>>   อักษร Th sarabun (PSK/IT๙)

                                                        คู่มือการติดตั้งฟอนต์อักษรและตัวเลขไทย

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 10/11/2562 16:46:50

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145