เสวนาวิจัยประจำเดือนพฤษภาคม 2561 : ประสบการณ์วิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต
 

         คณะกรรมการดำเนินการการส่งเสริมด้านการวิจัย จัดเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 หัวข้อประสบการณ์วิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมของโรงพยาบาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย: การศึกษาเชิงผสมผสาน" ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น  2  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

     

 

     

ปรับปรุงล่าสุด 5/6/2561 15:37:22
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145