เสวนาวิจัยประจำเดือนมิถุนายน 2561 : การปรับพฤติกรรมการนอนหลับที่ดี
 

    คณะกรรมการดำเนินการการส่งเสริมด้านการวิจัย จัดเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 หัวข้อเรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการนอนหลับที่ดี" ในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น  2  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

        

 

        

ปรับปรุงล่าสุด 5/6/2561 15:39:23
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145