หลักสูตรปกติ

 • ภาคการศึกษาปกติ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน 10,000 บาท

International Program

 • University registration fees:

  • Student registration fee      20,000    Baht

  • Damage insurance fee             200   Baht

 • Tuition fee:

  • Thai-national studetns:        

   • 45,000 Baht/Semester

   • 22,000 Baht/Summer session

  • Foreign-national students: 

   • 65,000 Baht/Semester

   • 30,000 Baht/Summer session

 
ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2564 15:28:41

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145