คณะพยาบาลศาสตร์ มีการให้บริการที่พักสำหรับนักศึกษาพยาบาลดังนี้  

1. หอพักนักศึกษาพยาบาลอาคาร 1 เป็นหอพัก 4 ชั้น  มีห้องพักจำนวน 134 ห้อง แบ่งเป็น
    1.1 หอพักนักศึกษาชาย  มี    15 ห้อง    พักห้องละ 3 คน
                                                                 รวมรับนักศึกษาชายได้ 45 คน
    1.2 หอพักนักศึกษาหญิง มี  119  ห้อง   พักห้องละ 2 คน มี  72 ห้อง
                                                                  พักห้องละ 4  คน  มี 47  ห้อง   
                                                                  รวมรับนักศึกษาหญิงได้  332  คน
** กำหนดเวลา ปิด – เปิด หอพัก  06.00 – 24.00 น.   
- มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่เวรอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง   
- มีระบบกล้อง วงจรปิด ประตูคีย์การ์ด ห้องบริการพยาบาล พร้อมร้านค้าสวัสดิการ
ร้านสะดวกซื้อ บริการ 24 ชั่วโมง  
- มีห้องอาหารบริการ ประกอบด้วยร้านขายอาหารไทย  อาหารพื้นเมือง อาหารปักษ์ใต้ อาหารคลีน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวหมู ร้านขนมหวานผลไม้และเครื่องดื่ม  ร้านค้าประกอบด้วยร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักรีด  ร้านเสริมสวย  ร้านพิมพ์งาน ร้านเย็บผ้า  ร้านแว่นตา  ร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 - 935 -026
 
ปรับปรุงล่าสุด 2/9/2562 10:46:54

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145