ชีวิตนักศึกษา

 

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งอยู่ในเขต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  หรือที่ใครหลายๆ คนติดปากเรียกว่า “สวนดอก ” ชื่อสวนดอกนั้นมาจาก ชื่อประตูเมืองทางทิศตะวันตก ชื่อ ประตูสวนดอก เพราะเป็นประตูที่ผ่านไปยังสวนดอกไม้ของพระเจ้ากือนา ซึ่งสร้างเป็นพระอารามใน พ.ศ.๑๙๑๔ เพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุที่พระสุมนเถรนำมาจากกรุงสุโขทัย ตำนานสุวรรณคำแดงว่า   เวียงสวนดอกนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพวกลัวะตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว เวียงสวนดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยังมีซากแนวกำแพงเมืองอยู่ หากมีแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศจะมองเห็นได้ชัดเจน

          เมื่อมีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มช.แล้วนั้น  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียกว่าสวนสัก  ที่เรียกว่าสวนสัก เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีต้นสักอยู่ทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัย  การเป็นนักศึกษาใหม่ หรือการเป็นเฟรชชี่ปี 1 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต การปรับตัว ในการอยู่ร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ  โดยให้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็นหอชาย จำนวน  7 หอ และหอพักหญิงจำนวน  8  หอ ทั้งนี้ มีบริการหอพักในกำกับสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย  การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีบริการรถรับส่งฟรี  แบ่งเป็นสายต่างๆ  ทั้งในฝั่งสวนสัก และฝั่งสวนดอก

 

  

 การเรียนในชั้นปีที่ 1 จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป รวมกับเพื่อนต่างคณะ  เมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา  มีทั้งวิชาในตำรา และวิชาชีวิตที่จะต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป เสียงกลองรับน้อง เสียงบูม และร้องเพลงเชียร์ จะดังไปจนกว่าจะถึงกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย กิจกรรมนี้ หลายๆ คณะจะเอาเป็นตัววัดสปิริตของน้องๆ ชั้นปีที่ 1 เมื่อเสร็จกิจกรรม รับน้องขึ้นดอย ก็จะมีกิจกรรม รับขวัญขันโตกผูกข้อมือสู่ขวัญ หลังจากนั้นก็เป็นฤดูการสอบกลางภาคการศึกษา กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

         

           เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่  2  จะได้ย้ายมาพักอาศัยที่พอพักนักศึกษาพยาบาล  ในฝั่งสวนดอก อยู่ร่วมกับพี่ชั้นปีที่ 3 และ 4  โดยหอพักนักศึกษาของเรานั้น มีบริการ สวัสดิการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  ร้านถ่ายเอกสาร ร้านปริ้นต์งาน ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านแว่นตา ร้านเย็บผ้า และร้านอาหารต่างๆ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เลือกซื้อเลือกจับจ่ายเอาตามใจชอบ   หากอยากออกกำลังกาย คณะฯ มีบริการห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬาเอนกประสงค์อยู่ด้านข้องหอพัก ไม่ว่าจะเป็นบาสเก็ตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน สามารถใช้สนามนี้ได้ตามสะดวก

          เมื่อถึงฤดูการสอบ  นักศึกษาจะหาสถานที่อ่านหนังสือ ที่ไม่ใช่ห้องพัก ถ้าหากอ่านหนังในห้องพักคงจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจเตียงนอนข้างๆ เป็นแน่แท้  สถานที่ยอดนิยมที่นักศึกษาชอบมาอ่านหนังสือกันได้แก่ ลานใต้อาคาร 2  ห้องอ่านหนังสือของหอพัก และที่ฮิตที่สุดคือ ห้องสมุด  living library  มีมุมให้เลือกอ่านหนังสือหลายมุม หลายแบบ เลือกเอาตามสบาย

          ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกทำ นอกเหนือจากในตำราเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกีฬา ที่จัดโดยคณะฯ หรือ จัดโดย ชมรม  สโมสรนักศึกษา หรือว่าองค์กรต่างๆ  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาได้วิชาชีวิต วิธีแก้ปัญหา ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ให้สอดคล้องกับ  คติของ คณะพยาบาลที่ว่า  “ ดี  เก่ง  สุข”  นั่นเอง

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 15:59:23

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145