คำถาม :   อยากสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องไปสมัครที่ไหนค่ะ ?
คำตอบ :   ผู้สนใจสามารถสมัคร และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.grad.cmu.ac.th
    โทรศัพท์    0-5394-2405-8   (หลักสูตรปกติ)
                     0-5394-2422      (หลักสูตรนานาชาติ)
     
คำถาม : คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนกี่หลักสูตร อะไรบ้างค่ะ ?
คำตอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี โท เอก ดังนี้  Click >> ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
    โทรศัพท์     0-5393-6065, 0-5394-9079 ต่อ 25 และ 28    
    E-mail   :    mns_fon@hotmail.com
                      nssgi11@chiangmai.ac.th
                     http://www.nurse.cmu.ac.th "ข่าวรับสมัคร"
     

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 18/12/2561 14:33:58

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145