การรับเข้าศึกษาผ่านระบบ Thai University Center Admission System (TCAS)

TCAS 1

TCAS 2

​TCAS 3

การรับเข้าศึกษาผ่านระบบ International Program Admission System (IPAS)

IPAS : INTAKE 2

 
ปรับปรุงล่าสุด 3/10/2565 11:44:54

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145