ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2565

สรุปวันเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2565 

                                               

 

 

                                                                     

         คลิก  ดูคู่มือ                                            คลิก  ดูคู่มือ                                        คลิก  ดูคู่มือ                                 คลิก  ดูคู่มือ 

        คลิก download  คู่มือ               คลิก download  คู่มือ                     คลิก download  คู่มือ                      คลิก download  คู่มือ

                                                                                                                             

 

                  

                                                                                                                               

  แบบคำร้องขอสอบ พยม.4/พยด.4

                                แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

 

 

                                                

                                        

                                                  

          แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

 

 

 

 

 

          

 

 

              แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

 

                  

                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 24/8/2565 14:41:03

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145