______________________________________________________________________________                                     ______

        

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                        

 

           

                                                                                                                                                                                                 แบบคำร้องขอสอบ พยม.4/พยด.4

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

   

                                        

                                                  

                                                                                                                                                                                 แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                          

 

                              
 
 
                                 
 
 
 
                                  
 
 
 
          
 
ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2563 11:52:01

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145