คลิก  ดูคู่มือ                                                                                         คลิก  ดูคู่มือ

                                     คลิก download  คู่มือ                                                                               คลิก download  คู่มือ                                     

                                                                                                                             

 

                  

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                   

 

 

  แบบคำร้องขอสอบ พยม.4/พยด.4

                                แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

                                                                                                                           

 

   

                                        

                                                  

          แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

 

                                                                                                                                      

 

 

 

   แบบคำร้องขอสอบ พยม.4/พยด.4

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

              แบบคำร้องขอทั่วไป พยม.1พยด.1

                  

                              

 

                              
 
 
                                 
 
 
 
                                  
 
 
 
          
 
 
 
 
      

 

                                                                                                                     

 
ปรับปรุงล่าสุด 12/7/2564 16:21:56

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145