คณะผู้บริหารจาก Guilin Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
คณะผู้บริหารจาก Guilin Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  


Professor Sun Li, Vice President พร้อมด้วยคณะจาก Guilin Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคาราวะศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
 

  ปรับปรุงล่าสุด 18/05/2018
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145