กราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
กราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562  

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกราบไหว้สูมา ครูบาอาจ๋าน สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของคณะฯ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นปีใหม่แบบไทย เนื่องในวันสงกรานต์เป็นการร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
 
เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/984992
 
  ปรับปรุงล่าสุด 27/04/2019
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145