ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วันสันธาตุ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วันสันธาตุ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  


อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางนำเทียนพรรษาของคณะฯ ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
 

  ปรับปรุงล่าสุด 18/07/2019
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145