พิธีทำบุญวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 
พิธีทำบุญวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562   

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 และ พิธีทำบุญทอดผ้าป่า จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) โดยมี พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
วันศรีนครินทร์ ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา) เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพยาบาล และการแพทย์ อาทิ ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ทรงเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารพร้อมทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมทำให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ เป็นต้น นอกจากนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติในด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ ดังนั้นในฐานะของประชาชนชาวไทยควรร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ที่อยากเห็นประชาชนทุกคนอยู่ดี กินดี และมีความผาสุขสืบไป

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1060733
 
  ปรับปรุงล่าสุด 18/07/2019
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145