พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563  

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้จัดมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2561 - 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562 และ พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
 
  ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145