มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID -19 สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงาน
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID -19 สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงาน  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงาน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) เพื่อลดความเสี่ยงในการปฎิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา ควบคุมสถานการณ์ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีมาตรการ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ปรับปรุงล่าสุด 27/04/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145